tahmin

tahkir

Arapça ḥḳr kökünden gelen taḥḳīr تحقير z "aşağılama, hakaret etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳara حَقَرَ z "aşağıladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahkiye

Arapça ḥky kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taḥkiya(t) "hikaye etme, anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikāya(t) "hikaye" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tahlil

Arapça ḥll kökünden gelen taḥlīl تحليل z "çözme, çözümleme, çözüm bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahlisiye

Arapça χlṣ kökünden gelen taχlīṣ تخليص z "kurtarma" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

tahliye

Arapça χlw kökünden gelen taχliya(t) تخلية z "boşaltma, ıssız kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalā خَلَا z "yalnız ve ıssız idi" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tahmin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
taχmīnen sekiz kulaç ve daχı ziyāde deryā dibinden

Köken

Arapça χmn kökünden gelen taχmīn تخمين z "tahmin, kestirim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χammana خَمَّنَ z "tahmin etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Benzer sözcükler

tahmin yürütmek, tahminen, tahminî

Bu maddeye gönderenler

muhammen


24.12.2014
tahmis

Arapça χms kökünden gelen taχmīs تخميس z "1. beşe katlama, beşe bölme, 2. bir beyte üç mısra ekleyerek yapılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamsa(t) خمسة z "beş" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahnit

Arapça ḥnṭ kökünden gelen taḥnīṭ تحنيط z "mumyalama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥannaṭa حَنَّطَ z "mumyaladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ḥanaṭ חנט z "mumyalamak" fiili ile eş kökenlidir.

tahra

Farsça dahre دهره z "orak, ağaç budama bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dāthra biçiminden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe dātra दात्र z "orak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe dāti "ekin biçmek" fiilinden türetilmiştir. )

tahrif

Arapça ḥrf kökünden gelen taḥrīf تحريف z "bozma, eğme, çarpıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahrik

Arapça ḥrk kökünden gelen taḥrīk تحريك z "birini veya bir şeyi harekete geçirme, dürtme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraka حرك z "hareket etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.