tahin

tahavvül

Arapça ḥwl kökünden gelen taḥawwul تحوّل z "hal değiştirme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahayyül

Arapça χyl kökünden gelen taχayyul تخيّل z "hayal etme, düşleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahdit

Arapça ḥdd kökünden gelen taḥdīd تحديد z "sınırlama, sınır koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حدّ z "sınırladı, yasakladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahfif

Arapça χff kökünden gelen taχfīf تخفيف z "hafifletme, hafifseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaffa خَفَّ z "hafif idi, hafifledi" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahıl

Arapça dχl kökünden gelen daχl دخل z "gelir, getiri, verim" sözcüğünden alıntıdır.

tahin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ṭaḥn & ṭaḥīn: Farina [un] "... susam unu" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ṭaḥīn: Susam çekilmişi. Pekmezli tahin, tahin helvası.

Köken

Arapça ṭḥn kökünden gelen ṭaḥīn طحين z "un" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaḥana طحن z "öğüttü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Benzer sözcükler

tahin helvası, tahin pekmez, tahinli çörek


02.07.2015
tahir

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭāhir طاهر z "temiz, arı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طَهَرَ z "arındı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

tahkik

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen taḥḳīḳ تحقيق z "doğrulama, doğruluk, gerçeklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru idi, hak idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahkim

Arapça ḥkm kökünden gelen taḥkīm تحكيم z "1. yargıç atama, egemen kılma, 2. güçlendirme, pekiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakkama حكّم z "yargıç atadı, pekiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı" fiili ile eş kökenlidir.

tahkir

Arapça ḥḳr kökünden gelen taḥḳīr تحقير z "aşağılama, hakaret etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳara حَقَرَ z "aşağıladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahkiye

Arapça ḥky kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taḥkiya(t) "hikaye etme, anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikāya(t) "hikaye" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.