tahdit

taharet

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭahāra(t) طهارة z "arınma, temizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طَهَرَ z "arındı, temiz idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

taharri

Arapça ḥry kökünden gelen taḥarri تَحَرٍّ z "1. güvenli bir yere sığınma, 2. bir işin peşinden ısrarla gitme, araştırma, ısrarla sorgulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarā حَرَى z "uydu, sığdı, uygun oldu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahattur

Arapça χṭr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taχaṭṭur تخطّر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "aklına geldi, aydı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahavvül

Arapça ḥwl kökünden gelen taḥawwul تحوّل z "hal değiştirme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahayyül

Arapça χyl kökünden gelen taχayyul تخيّل z "hayal etme, düşleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahdit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
taḥdīd: sinorlamak. Limitare, terminis suis circumscribere.

Köken

Arapça ḥdd kökünden gelen taḥdīd تحديد z "sınırlama, sınır koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حدّ z "sınırladı, yasakladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için had maddesine bakınız.


26.03.2015
tahfif

Arapça χff kökünden gelen taχfīf تخفيف z "hafifletme, hafifseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaffa خَفَّ z "hafif idi, hafifledi" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahıl

Arapça dχl kökünden gelen daχl دخل z "gelir, getiri, verim" sözcüğünden alıntıdır.

tahin

Arapça ṭḥn kökünden gelen ṭaḥīn طحين z "un" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaḥana طحن z "öğüttü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

tahir

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭāhir طاهر z "temiz, arı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طَهَرَ z "arındı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

tahkik

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen taḥḳīḳ تحقيق z "doğrulama, doğruluk, gerçeklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru idi, hak idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.