taharri

tahakkuk

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen taḥaḳḳuḳ تحقّق z "gerçekleşme, doğru çıkma, konfirme edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru ve gerçek idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahakküm

Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "egemen olma, egemenlik taslama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı, egemen idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahammül

Arapça ḥml kökünden gelen taḥammul تحمّل z "yük yüklenme, taşıma, dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahammülfersa

Arapça taḥammul تحمّل z "yük taşıma kapasitesi" ve Farsça farsā فرسا z "geçen, aşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça farsūdan فرسودن z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. )

taharet

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭahāra(t) طهارة z "arınma, temizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طَهَرَ z "arındı, temiz idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

taharri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Ve eger tüşmese anıŋ taḥarrīsi namaz içinde

Köken

Arapça ḥry kökünden gelen taḥarri تَحَرٍّ z "1. güvenli bir yere sığınma, 2. bir işin peşinden ısrarla gitme, araştırma, ısrarla sorgulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarā حَرَى z "uydu, sığdı, uygun oldu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.


02.07.2015
tahattur

Arapça χṭr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taχaṭṭur تخطّر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "aklına geldi, aydı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahavvül

Arapça ḥwl kökünden gelen taḥawwul تحوّل z "hal değiştirme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahayyül

Arapça χyl kökünden gelen taχayyul تخيّل z "hayal etme, düşleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahdit

Arapça ḥdd kökünden gelen taḥdīd تحديد z "sınırlama, sınır koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حدّ z "sınırladı, yasakladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahfif

Arapça χff kökünden gelen taχfīf تخفيف z "hafifletme, hafifseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaffa خَفَّ z "hafif idi, hafifledi" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.