tahammül

tağşiş

Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa غَشَّ z "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tağut

Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünden türetilmiştir.

tağyir

Arapça ġyr kökünden gelen taġyīr تغيير z "başkalaştırma, değiştirme, halinden döndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayyara غَيَّرَ z "başkalaştırdı, değiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ġayr "başka, diğer" sözcüğünün (II) fiilidir.

tahakkuk

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen taḥaḳḳuḳ تحقّق z "gerçekleşme, doğru çıkma, konfirme edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru ve gerçek idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahakküm

Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "egemen olma, egemenlik taslama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı, egemen idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahammül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
eger saŋa bir belā gelürse ol belāya taḥammül eylegil

Köken

Arapça ḥml kökünden gelen taḥammul تحمّل z "yük yüklenme, taşıma, dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mütehammil

Bu maddeye gönderenler

tahammülfersa


12.05.2015
tahammülfersa

Arapça taḥammul تحمّل z "yük taşıma kapasitesi" ve Farsça farsā فرسا z "geçen, aşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça farsūdan فرسودن z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. )

taharet

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭahāra(t) طهارة z "arınma, temizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طَهَرَ z "arındı, temiz idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

taharri

Arapça ḥry kökünden gelen taḥarri تَحَرٍّ z "1. güvenli bir yere sığınma, 2. bir işin peşinden ısrarla gitme, araştırma, ısrarla sorgulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarā حَرَى z "uydu, sığdı, uygun oldu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahattur

Arapça χṭr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taχaṭṭur تخطّر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "aklına geldi, aydı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahavvül

Arapça ḥwl kökünden gelen taḥawwul تحوّل z "hal değiştirme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.