tahakküm

tag

İngilizce tag "1. etiket, iliştirilen şey, 2. bilgisayarda hipertekst etiketi" sözcüğünden alıntıdır.

tağşiş

Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa غَشَّ z "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tağut

Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünden türetilmiştir.

tağyir

Arapça ġyr kökünden gelen taġyīr تغيير z "başkalaştırma, değiştirme, halinden döndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayyara غَيَّرَ z "başkalaştırdı, değiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ġayr "başka, diğer" sözcüğünün (II) fiilidir.

tahakkuk

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen taḥaḳḳuḳ تحقّق z "gerçekleşme, doğru çıkma, konfirme edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru ve gerçek idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahakküm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
taḥakküm: Imperio & arbitrio sui uti [egemenlik, başına buyruk olma]

Köken

Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "egemen olma, egemenlik taslama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı, egemen idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mütehakkim


22.10.2014
tahammül

Arapça ḥml kökünden gelen taḥammul تحمّل z "yük yüklenme, taşıma, dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahammülfersa

Arapça taḥammul تحمّل z "yük taşıma kapasitesi" ve Farsça farsā فرسا z "geçen, aşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça farsūdan فرسودن z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. )

taharet

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭahāra(t) طهارة z "arınma, temizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طَهَرَ z "arındı, temiz idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

taharri

Arapça ḥry kökünden gelen taḥarri تَحَرٍّ z "1. güvenli bir yere sığınma, 2. bir işin peşinden ısrarla gitme, araştırma, ısrarla sorgulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarā حَرَى z "uydu, sığdı, uygun oldu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahattur

Arapça χṭr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taχaṭṭur تخطّر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "aklına geldi, aydı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.