tahşidat

tahrir

Ar taḥrīr تحرير z [#ḥrr tafˁīl II msd.] 1. (köle) azat etme, 2. adama, 3. yayınlama, (gönderilmek veya yayınlanmak üzere) yazı yazma Ar ḥarrara حَرَّرَ z [II f.] azat etti, yayınladı

tahriş

Ar taḥrīş تحريش z [#ḥrş tafˁīl II msd.] kaşındırma Ar ḥaraşa حَرَشَ zkaşıdı

tahsil

Ar taḥṣīl تحصيل z [#ḥṣl tafˁīl II msd.] 1. (ürün veya gelir) elde etme, 2. (mec.) eğitim alma Ar ḥaṣala حَصَلَ zoluştu, elde edildi

tahsildar

§ Ar taḥṣīl تحصيل zelde etme Fa dār دار zeden

tahsis

Ar taχṣīṣ تخصيص z [#ḥṣṣ tafˁīl II msd.] kendine mahsus etme, özelleştirme Ar χaṣṣa خَصَّ zseçti, ayırdı

tahşidat

"bir konu üzerinde ısrarla durma? argüman yığma?" [Nur 1948]
niçin bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum? Ve niçin birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum?

Ar taḥşīd تحشيد z [#ḥşd tafˁīl II msd.] bir araya toplama, yığma Ar ḥaşada toplandı, yığıldı

Not: Said Nursi'nin yazılarında geçen bir sözcüktür. Tahşîd veya tahşîdat şeklinde Osmanlı devri sözlüklerinde mevcut değildir.


24.03.2013
taht1

Fa/OFa taχt تخت zoturak, seki, özellikle hükümdar sandalyesi ≈ OFa taχtak tabla, enlemesine kesilmiş tahta

taht2

Ar taḥt تحت zbir şeyin altı (edat)

tahta

Fa taχta تخته zenlemesine biçilmiş ağaç, tabla << OFa taχtak a.a. ≈ Ave taş-, taχta- biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek +a HAvr *teks- marangozluk veya yapı ustalığı yapmak

tahta kurusu

Yun koriós/kóryza κοριός/κόρυζα ztahta kurusu << EYun kóris, gen. kóridos κόρις, κόριδ- za.a. (Kaynak: LS sf. 981.)

tahtaboş

<< TTü taḥt-ı pūş çatı altı § Ar taḥt تحت zalt Fa pūş پوش zörten, örtme, örtü, çatı