tag

tadil

Arapça ˁdl kökünden gelen taˁdīl تعديل z "düzeltme, dengeleme, ayarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taflan

Arapça dfl kökünden gelen diflāˀ دفلاء z "zakkum (nerium oleander) veya defne (laurus)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice daphnā דַּפְנָא z "zakkum veya defne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca dáphnē δάφνη z "defne" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tafra

Türkiye Türkçesi afra tafra "esip üfürme, çalım" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tafsilat

Arapça fṣl kökünden gelen tafṣīlāt تفصيلات z "ayrıntılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tafṣīl تفصيل z "bölümlendirme, ayrıntılandırma, ayrıntı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça faṣṣala فَصَّلَ z "ayrıntılandırdı" fiilinin tafˁīl vezninde tekilidir. Arapça fiil Arapça faṣala فَصَلَ z "ayırdı" fiilinin (II) fiilidir.

tafta

Farsça tāfte تافته z "1. bükülmüş, örgü, 2. bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tāftan, tāb- تافتن z "iplik bükmek, eğirmek, örmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

tag
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2001]
html komutları (aslında komut değillerdir... tag işte...)

Köken

İngilizce tag "1. etiket, iliştirilen şey, 2. bilgisayarda hipertekst etiketi" sözcüğünden alıntıdır.


09.07.2012
tağşiş

Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa غَشَّ z "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tağut

Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünden türetilmiştir.

tağyir

Arapça ġyr kökünden gelen taġyīr تغيير z "başkalaştırma, değiştirme, halinden döndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayyara غَيَّرَ z "başkalaştırdı, değiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ġayr "başka, diğer" sözcüğünün (II) fiilidir.

tahakkuk

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen taḥaḳḳuḳ تحقّق z "gerçekleşme, doğru çıkma, konfirme edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru ve gerçek idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tahakküm

Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "egemen olma, egemenlik taslama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı, egemen idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.