tafsilat

taç2

İngilizce touch "dokunmak (fiil), dokunma, futbolda kenar çizgisi (ad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca toucher "dokunmak" fiilinden alıntıdır.

tadat

Arapça ˁdd kökünden gelen taˁdād تعداد z "sayma, sayı sayma, itibar etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tadil

Arapça ˁdl kökünden gelen taˁdīl تعديل z "düzeltme, dengeleme, ayarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taflan

Arapça dfl kökünden gelen diflāˀ دفلاء z "zakkum (nerium oleander) veya defne (laurus)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice daphnā דַּפְנָא z "zakkum veya defne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca dáphnē δάφνη z "defne" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tafra

Türkiye Türkçesi afra tafra "esip üfürme, çalım" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tafsilat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
işid imdi eydeyüm tafṣīl-ile [söyleyeyim ayrıntı ile]

Köken

Arapça fṣl kökünden gelen tafṣīlāt تفصيلات z "ayrıntılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tafṣīl تفصيل z "bölümlendirme, ayrıntılandırma, ayrıntı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça faṣṣala فَصَّلَ z "ayrıntılandırdı" fiilinin tafˁīl vezninde tekilidir. Arapça fiil Arapça faṣala فَصَلَ z "ayırdı" fiilinin (II) fiilidir.

Daha fazla bilgi için fasıl maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tafsil

Bu maddeye gönderenler

mufassal


20.08.2015
tafta

Farsça tāfte تافته z "1. bükülmüş, örgü, 2. bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tāftan, tāb- تافتن z "iplik bükmek, eğirmek, örmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

tag

İngilizce tag "1. etiket, iliştirilen şey, 2. bilgisayarda hipertekst etiketi" sözcüğünden alıntıdır.

tağşiş

Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa غَشَّ z "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tağut

Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünden türetilmiştir.

tağyir

Arapça ġyr kökünden gelen taġyīr تغيير z "başkalaştırma, değiştirme, halinden döndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayyara غَيَّرَ z "başkalaştırdı, değiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ġayr "başka, diğer" sözcüğünün (II) fiilidir.