tablet

tabiiyet

Arapça tābiˁ تابع z "bağlı, bağımlı" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

tabip

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭabīb طبيب z "hekim, doktor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabba طَبَّ z "hekimlik yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

tabir

Arapça ˁbr kökünden gelen taˁbīr تعبير z "anlam çıkarma, yorumlama, özellikle rüya yorma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عَبَرَ z "geçti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tabla

Arapça ṭbl kökünden gelen ṭabl veya ṭabla طبلة z "yassı ve yuvarlak tepsi, daire şeklinde çeşitli yassı nesnelerin adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭablā טַבְלָא z "tablet, yazı veya oyun tahtası, hesap cetveli" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 518.) Bu sözcük Latince tabula "tablet, levha, yazı tahtası, oyun tahtası" sözcüğünden alıntıdır.

tabldot

Fransızca table d'hôte "(lokantada) ev sahibinin sofrası, seçmesiz menü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca table "masa, sofra" ve Fransızca hôte "misafir ağırlayan, ev sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir.

tablet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
tablet: Düz ve yassı bir şekle konmuş yenilecek veya yutulacak bir madde. Çikolata tableti, sülfato tableti. tablet bilgisayar "el boyutunda elektronik cihaz" [ Milliyet - gazete, 2000]
Bili Gates'ten tablet bilgisayar (...) Gates 'Kâğıt kalem gibi her yere taşıyabileceğiniz bir ürün yarattık' dedi.

Köken

Fransızca tablette "masacık, küçük levha, yassı ve yuvarlak hap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca table "masa, levha" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince tabula "levha" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için tabela maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

tabloit


20.03.2015
tabliye

Fransızca tablier "1. yemek önlüğü, 2. her türlü yatay düzlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca table "masa, levha" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tabula "levha" sözcüğünden evrilmiştir.

tablo

Fransızca tableau "levha, pano, tabela, resim eseri, tiyatro sahnesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tabellum "küçük levha" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tabula "levha, yazı veya oyun tahtası" sözcüğünün küçültme halidir.

tabloit

İngilizce tabloid "1. hap, tablet [esk.], 2. küçük boy gazete" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca tablette "küçük yassı ve daire şeklinde nesne, tablet" sözcüğünden türetilmiştir.

tabu

İngilizce taboo "nedeni bilinmeyen yasak" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1777 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük Polinezya dillerinden Tonga dilinde tabu "ayrı, düzendışı, yasak" sözcüğünden alıntıdır.

tabur

Macarca tábor "ordugâh" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Kıpçakça ve Çağatayca dapkur veya ṭapkur "asker safı, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca dabkur "saf, sıra, dizi, kat" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca dabta- "katlamak" sözcüğü ile eş kökenlidir.