tabela

tabaka2

İspanyolca tabaco "tütün" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.

taban

Eski Türkçe taban "ayağın altı, özellikle deve ve ayının ayak altı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tapan biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tabanca

Türkiye Türkçesi tabança "el ayası, tokat" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi taban "ayak tabanı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

tabanvay

Türkiye Türkçesi taban "ayak" ve Türkiye Türkçesi tramvay "kamu ulaşım aracı" sözcüklerinin bileşiğidir.

tabasbus

Arapça bṣ kökünden gelen tabaṣbuṣ تبصبص z "kuyruk sallama, yaltaklanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük baṣbaṣa بصبص z "(hayvan) kuyruk salladı" fiilinin tafaˁfuˁ vezninde murabba (dörtlü) (II) masdarıdır.

tabela
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"levha" [ İlan-ı Ticaret, 1923]
Her nevi sac ve cam üzerine yaldızlı ve renkli nefis tabelalar imal olunur.

Köken

İtalyanca tabella "levha, tabla, tepsi, masa" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tabella "levhacık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tabula "tablet, levha" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için tabla maddesine bakınız.

Ek açıklama

Almanca Tafel (aynı anlamda) Latinceden erken bir alıntıdır. İngilizce table Fransızca üzerinden alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler

tabldot, tablet (tabloit), tabliye, tablo, tabülatör (tab2)


14.11.2019
tabi

Arapça tbˁ kökünden gelen tābiˁ تابع z "birinin peşinden giden, bağımlı, uyruk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تبع z "izledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

tabiat

Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁa(t) طبيعة z "yaradılış, karakter, irade ve eğitimden bağımsız olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabaˁa طبع z "mühür ve damga bastı, damgaladı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

tabii

Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁī طبيعى z "yaradılışa uygun, doğal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabīˁa(t) طبيعة z "tabiat" sözcüğünün nisbet halidir.

tabiiyet

Arapça tābiˁ تابع z "bağlı, bağımlı" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

tabip

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭabīb طبيب z "hekim, doktor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabba طَبَّ z "hekimlik yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.