tabaka2

taba

Fr tabac tütün İsp tabaco a.a. Karib tabako dürülmüş tütün? tütün çubuğu?

tababet

Ar ṭibāba(t) طبابة z [#ṭbb fiˁāla(t) msd.] hekimlik mesleği Ar ṭibb طبّ za.a.

tabak1

Ar ṭabaḳ طبق z [#ṭbḳ faˁal ] tava, tepsi, tencere kapağı OFa tabak طبق ztava, tepsi

tabak2

Ar dabbāġ دبّاغ z [#dbġ faˁˁāl mesl.] deri işleyen, sepici Ar dabaġa دبغ zsepiledi

tabaka1

Ar ṭabaḳa(t) طبقة z [#ṭbḳ faˁala(t) mr.] katman, düzlem, stratum Ar ṭabaḳ طبق ztepsi

tabaka2

"tütün yaprağı" [ Kâtip Çelebi, Mizânü'l-Hak fi İhtiyâri'l-Ehakk, 1656]
baˁzı ehl-i vuḳūf cezīrei mezbūre [adı geçen adanın] ismi Tabaka olmağla varaḳ-ı duχān [tütün yaprağı] daχı tabaka tesmiye edildi dérler, lākin ḥaḳīḳati maˁlūm degüldür. "tütün kutusu" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tabaka: Tütün veya sigara kutusu.

İsp tabaco tütün Karib

 taba

Not: Karş. İng tobacco "tütün".


23.12.2014
taban

<< ETü taban ayağın altı, özellikle deve ve ayının ayak altı <<? ETü *tapan

tabanca

<< TTü tabança el ayası, tokat TTü taban ayak tabanı +çA

tabanvay

§ TTü taban ayak TTü tramvay kamu ulaşım aracı

tabasbus

Ar tabaṣbuṣ تبصبص z [#bṣ tafaˁfuˁ q. II msd.] kuyruk sallama, yaltaklanma onom baṣbaṣa بصبص z(hayvan) kuyruk salladı

tabela

İt tabella levha, tabla, tepsi, masa << Lat tabella [küç.] levhacık Lat tabula tablet, levha +ell°