tabaka1

tab2
taba

Fr tabac tütün İsp tabaco a.a. Karib tabako dürülmüş tütün? tütün çubuğu?

tababet

Ar ṭibāba(t) طبابة z [#ṭbb fiˁāla(t) msd.] hekimlik mesleği Ar ṭibb طبّ za.a.

tabak1

Ar ṭabaḳ طبق z [#ṭbḳ faˁal ] tava, tepsi, tencere kapağı OFa tabak طبق ztava, tepsi

tabak2

Ar dabbāġ دبّاغ z [#dbġ faˁˁāl mesl.] deri işleyen, sepici Ar dabaġa دبغ zsepiledi

tabaka1

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yüz yigirmi dört biŋ enbiyā / dört yüz kırk tabaḳat-i [katman] evliyā [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tabaka: (...) 2. Sınıf, zümre. [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
tabaka: (...) Bir yapraktan ibaret kâğıt.

Ar ṭabaḳa(t) طبقة z [#ṭbḳ faˁala(t) mr.] katman, düzlem, stratum Ar ṭabaḳ طبق ztepsi

 tabak1

Benzer sözcükler: kaymak tabaka, tabakalanmak, tabakalandırmak, tabakalaşmak, tabakatül arz


15.07.2015
tabaka2

İsp tabaco tütün Karib

taban

<< ETü taban ayağın altı, özellikle deve ve ayının ayak altı <<? ETü *tapan

tabanca

<< TTü tabança el ayası, tokat TTü taban ayak tabanı +çA

tabanvay

§ TTü taban ayak TTü tramvay kamu ulaşım aracı

tabasbus

Ar tabaṣbuṣ تبصبص z [#bṣ tafaˁfuˁ q. II msd.] kuyruk sallama, yaltaklanma onom baṣbaṣa بصبص z(hayvan) kuyruk salladı