taassup

taahhüt

Arapça ˁhd kökünden gelen taˁahhud تعهّد z "üstlenme, söz verme, deruhte etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taalluk

Arapça ˁlḳ kökünden gelen taˁalluḳ تعلّق z "ilgili veya bağımlı olma, ilgi, ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, ilindi, ilgili idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taam

Arapça ṭˁm kökünden gelen ṭaˁām طَعَام z "yeme eylemi, yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaˁama طَعَمَ z "yemek yedi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

taammüt

Arapça ˁmd kökünden gelen taˁammud تعمّد z "kast etme, bir şeyi özen ve emekle yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عَمَدَ z "dikti, dayadı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taarruz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen taˁarruḍ تعرّض z "yolunu kesme, el atma, müdahale etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yoluna çıktı, aykırı geldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taassup
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ve taˁaṣṣubla yaˁni kimseye yan basup yüz göre söyleme [ Meninski, Thesaurus, 1680]
teˁassüb: nāhakk yere ḳavmi içün χusūmet eylemek

Köken

Arapça ˁṣb kökünden gelen taˁaṣṣub تعصُّب z "aşiret veya din asabiyeti gösterme, fanatizm, partizanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣaba عَصَبَ z "sarmaş dolaş etti, birbirine sarıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için asap maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mutaassıp


21.05.2015
taayyün

Arapça ˁyn kökünden gelen taˁayyun تعيّن z "gün ışığına çıkma, görünür olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn "göz" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tab1

Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabˁ طَبْع z "1. damga basma, damga, 2. karakter, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabaˁa طَبَعَ z "damgaladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

tab2
taba

Fransızca tabac "tütün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen tabaco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde tabako "dürülmüş tütün? tütün çubuğu?" sözcüğünden alıntıdır.

tababet

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭibāba(t) طبابة z "hekimlik mesleği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ṭibb طبّ z sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.