taarruz

taaddi

Arapça ˁdw kökünden gelen taˁaddi تَعَدٍّ z "düşmanlık etme, tecavüz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadā "düşman idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taahhüt

Arapça ˁhd kökünden gelen taˁahhud تعهّد z "üstlenme, söz verme, deruhte etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taalluk

Arapça ˁlḳ kökünden gelen taˁalluḳ تعلّق z "ilgili veya bağımlı olma, ilgi, ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, ilindi, ilgili idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taam

Arapça ṭˁm kökünden gelen ṭaˁām طَعَام z "yeme eylemi, yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaˁama طَعَمَ z "yemek yedi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

taammüt

Arapça ˁmd kökünden gelen taˁammud تعمّد z "kast etme, bir şeyi özen ve emekle yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عَمَدَ z "dikti, dayadı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taarruz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"el atma" [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
benüm manṣıbum taˁarruż kılub işüm ziyāna viriseler Yeni Osmanlıca: "... saldırı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
taˁarruż: (...) 2. Düşmanın toprağına girip birinci olarak harbe girişme ve harbe sebebiyet verme.

Köken

Arapça ˁrḍ kökünden gelen taˁarruḍ تعرّض z "yolunu kesme, el atma, müdahale etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yoluna çıktı, aykırı geldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.


26.08.2015
taassup

Arapça ˁṣb kökünden gelen taˁaṣṣub تعصُّب z "aşiret veya din asabiyeti gösterme, fanatizm, partizanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣaba عَصَبَ z "sarmaş dolaş etti, birbirine sarıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taayyün

Arapça ˁyn kökünden gelen taˁayyun تعيّن z "gün ışığına çıkma, görünür olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn "göz" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tab1

Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabˁ طَبْع z "1. damga basma, damga, 2. karakter, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabaˁa طَبَعَ z "damgaladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

tab2
taba

Fransızca tabac "tütün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen tabaco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde tabako "dürülmüş tütün? tütün çubuğu?" sözcüğünden alıntıdır.