taşak

tasrih

Ar taṣrīḥ تصريح z [#ṣrḥ tafˁīl II msd.] netleştirme, açıklığa kavuşturma Ar ṣaraḥa صرح znet ve açık idi

tasvip

Ar taṣwīb تصويب z [#ṣwb tafˁīl II msd.] isabetli bulma, uygun sayma Ar ṣāba صَابَ z(ok) hedefi buldu, isabet etti

tasvir

Ar taṣwīr تصوير z [#ṣwr tafˁīl II msd.] resimleme, suretini çıkarma Ar ṣawwara صَوَّرَ z [II f.] resimledi Ar ṣūra(t) suret, resim

taş

<< ETü taş a.a.

taş|mak

<< ETü taş- (su, sıvı) sınırını aşmak, dökülmek

taşak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
taşak: al-χuṣya [husye - İkisi birbirine bağlı olduğu için zekere de 'taşak' denir.]]

<< ETü taşak husye ETü *taşa- dışa çıkmak, taşmak +Uk ETü taş dış +(g)A-

 dış

Not: “Taşçık, küçük taş” ihtimali zayıftır. • Erdal sf. organ isimleri yapan bir arkaik +Ak eki varsayar (karş. yürek, dalak, kulak, dirsek vb.); ancak böyle bir ekin işlevini netlikle ortaya koyamaz.

Benzer sözcükler: daltaşak, taşak geçmek, taşakkapan, taşaklı


14.12.2015
taşeron

Fr tâcheron başkasına ait angaryayı üstlenen kimse (13. yy), yüklenici, müteahhit Fr tâche 1. çalışma yükünlülüğü, angarya [esk.], 2. yüküm, yapılması gereken iş +on << OLat taxa vergi, vergi yerine yüklenen iş Lat taxare vergi tarh etmek

taşı|mak

<< ETü taşu- nakletmek <? ETü taş dış +U-

taşıt

TTü taşı- +Ut

taşikardi

Fr tachycardie kalp atışının hızlanması § EYun taχýs ταχύς zhızlı EYun kardía καρδία zkalp

taşra

<< ETü taşra dışarı ETü taş dış +rA