taş

tasnif

Arapça ṣnf kökünden gelen taṣnīf تصنيف z "sınıflandırma, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣannafa صَنَّفَ z "sınıflandırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣinf صِنْف z "sınıf" sözcüğünün (II) fiilidir.

tasrif

Arapça ṣrf kökünden gelen taṣrīf تصريف z "1. döndürme, dönüştürme, 2. Arapça fiil çekimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa سَرَفَ z "döndürdü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasrih

Arapça ṣrḥ kökünden gelen taṣrīḥ تصريح z "netleştirme, açıklığa kavuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa صرح z "net ve açık idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasvip

Arapça ṣwb kökünden gelen taṣwīb تصويب z "isabetli bulma, uygun sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāba صَابَ z "(ok) hedefi buldu, isabet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasvir

Arapça ṣwr kökünden gelen taṣwīr تصوير z "resimleme, suretini çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣawwara صَوَّرَ z "resimledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣūra(t) "suret, resim" sözcüğünün (II) fiilidir.

taş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: "... dikilitaş" [ Orhun Yazıtları, 735]
taş tokıtdım köŋülteki sabınım urturtum [taş diktirdim gönüldeki sözümü yazdırdım]

Köken

Eski Türkçe aynı anlama gelen taş sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

böbrek taşı, dikilitaş, göztaşı, taş baskı, taş bebek, taş çatlasa, taş çıkarmak, taşıl, taşlamak, taşlama, taşlaşmak, taşlık, tek taş yüzük


23.10.2014
taş|mak

Eski Türkçe taş- "(su, sıvı) sınırını aşmak, dökülmek" fiilinden evrilmiştir.

taşak

Eski Türkçe taşak "husye" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *taşa- "dışa çıkmak, taşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

taşeron

Fransızca tâcheron "başkasına ait angaryayı üstlenen kimse (13. yy), yüklenici, müteahhit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tâche "1. çalışma yükünlülüğü, angarya [esk.], 2. yüküm, yapılması gereken iş" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince taxa "vergi, vergi yerine yüklenen iş" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince taxare "vergi tarh etmek" fiilinden türetilmiştir.

taşı|mak

Eski Türkçe taşu- "nakletmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +U- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

taşıt

Türkiye Türkçesi taşı- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.