tırtıl

tırpan

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

tırrek

Kürd tirek 1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse Kürd tir osuruk

tırs|mak

Kürd tirsîn korkmak ≈ EFa trsa- a.a. ≈ Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek

tırt

onom tır titreme sesi

tırtık

TTü tırt- kırpmak, kenarından kesmek +Uk

tırtıl

[ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
sād-pāya [Fa.]: Ağac kurdı ve tırtır [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
dud yaprağı tırtıl طرطل kurdı şeklüŋde kol kalınlığı canlı buzdan kurdlar idi "... pul ve sikke kenarındaki çentik" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tırtıl, tırtur: (...) sikke kenarında olan zincir.

<< TTü tırtır kurtçuk, larva <? TTü tırt- kırpmak, kenarından kesmek

Not: Karş. Erm tırtur թրթուր (a.a.). Acar sf. 2:214 bu sözcüğe Ermenice bir köken önerir; ancak verdiği 5. yy'a ait metin örnekleri teyit edilemedi.


24.02.2018
tıs

onom dental üfleme sesi, sönme sesi

tıynet

Ar ṭīna(t) طِينة z [#ṭyn fiˁla(t) msd.] 1. çamur, çömlekçi kili, 2. hammadde Ar ṭāna طََانََ zçamurla sıvadı

ticaret

Ar ticāra(t) تجارة z [#tcr fiˁāla(t) msd.] tüccarlık, alışveriş Ar tācir تاجر z

tifdruk

Alm Tiefdruck «derin basım», bir ofset basım tekniği § Alm tief derin (Ger *deupaz a.a. ) Alm Druck basım, baskı

tifo

Fr fièvre typhoïde İng typhoid fever tifüse benzer ateşli hastalık YLat typhus tifüs