tırpan

tırlat|mak

tır veya tırıl "titreme sesi, zil sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +At- ekiyle türetilmiştir.

tırmala|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tırmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

tırman|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tarmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

tırmık

Eski Türkçe tırŋak veya tarmak "tırnak, pençe" fiilinden evrilmiştir.

tırnak

Eski Türkçe tırŋak "insan veya yırtıcı hayvan tırnağı" sözcüğünden evrilmiştir.

tırpan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
terpán: falce grande [büyük orak]

Köken

Yeni Yunanca drapáni δραπάνι z "ekin biçme aracı, tırpan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drépanon veya drápanon δρέπανον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca drepō δρεπω z "(ekin vb.) biçmek" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Homeros'tan beri kaydedilmiş olan Yunanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir ( ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 298). • Talmud Aramicesi darbān דַּרְבָן "üvendire, tırpanın bir kısmı" ( ▪ Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 320) Yunancadan alıntı olabileceği gibi, ortak nihai kaynak bir başka dil de olabilir.

Benzer sözcükler

tırpanlamak


10.12.2015
tırrek

Kürtçe (Kurmanci) tirek "1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) tir "osuruk" sözcüğünden türetilmiştir.

tırs|mak

Kürtçe (Kurmanci) tirsîn "korkmak" fiilinden alıntıdır. Kürtçe fiil Eski Farsça aynı anlama gelen trsa- fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tərəsa- fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tres- "korkmak, titremek" biçiminden evrilmiştir.

tırt

tır "titreme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

tırtık

Türkiye Türkçesi tırt- "kırpmak, kenarından kesmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

tırtıl

Türkiye Türkçesi tırtır "kurtçuk, larva" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi tırt- "kırpmak, kenarından kesmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.