tırpan

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

tırmık

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe

tırnak

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı

tırpan

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
terpán: falce grande [büyük orak]

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

Not: Homeros'tan beri kaydedilmiş olan Yunanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir ( Chant sf. 298). • Talmud Aramicesi darbān דַּרְבָן "üvendire, tırpanın bir kısmı" (Jastrow sf. 320) Yunancadan alıntı olabileceği gibi, ortak nihai kaynak bir başka dil de olabilir.

Benzer sözcükler: tırpanlamak


10.12.2015
tırrek

Kürd tirek 1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse Kürd tir osuruk

tırs|mak

Kürd tirsîn korkmak ≈ EFa trsa- a.a. ≈ Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek

tırt

onom tır titreme sesi

tırtık

TTü tırt- kırpmak, kenarından kesmek +Uk

tırtıl

<< TTü tırtır kurtçuk, larva <? TTü tırt- kırpmak, kenarından kesmek