tırnak

tırkaz

Yun/EYun tróχos τρόχος z [dev.] tekerlek, değirmen taşı Yun/EYun tréχō, drom- τρέχω zkoşmak

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

tırmık

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe

tırnak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
toğan kuşuŋ tırŋakı ügüşüpen kalıyu barmiş [doğan kuşun tırnağı yaralanınca uçup gitmiş]

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı

Not: ETü /ŋ/ arasesi, TTü /n/ ve /m/ varyantlarını doğurmuştur. Karş. tırman-, tırmık. Halk ağızlarında görülen çırmık, çırmala- varyantlarının mahiyeti açık değildir.

Benzer sözcükler: katır tırnağı, tepeden tırnağa

Bu maddeye gönderenler: çırmık, sırnaş-, tırmala-, tırman-, tırmık, toynak


14.12.2015
tırpan

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

tırrek

Kürd tirek 1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse Kürd tir osuruk

tırs|mak

Kürd tirsîn korkmak ≈ EFa trsa- a.a. ≈ Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek

tırt

onom tır titreme sesi

tırtık

TTü tırt- kırpmak, kenarından kesmek +Uk