tırman|mak

tırışka

?

tırıvırı

onom

tırkaz

Yun/EYun tróχos τρόχος z [dev.] tekerlek, değirmen taşı Yun/EYun tréχō, drom- τρέχω zkoşmak

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü: "tırnaklarıyla tutunarak çıkmak" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
çetük [kedi] gibi dırmandı ol ağaca TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tırmanmak: Bayıra sarılıp emekler gibi çıkmak.

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

 tırnak

Benzer sözcükler: tırmanıcı


02.10.2017
tırmık

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe

tırnak

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı

tırpan

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

tırrek

Kürd tirek 1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse Kürd tir osuruk

tırs|mak

Kürd tirsîn korkmak ≈ EFa trsa- a.a. ≈ Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek