tırmala|mak

tırıs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırışka

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırıvırı

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

tırkaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tróχos τρόχος z "tekerlek, değirmen taşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω z "koşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

tırlat|mak

tır veya tırıl "titreme sesi, zil sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +At- ekiyle türetilmiştir.

tırmala|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ternalárum & termalárum: graffo côle unghie [tırnaklarla tırmalarım]

Köken

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tırmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tırnak maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tırmalanmak, tırmalatmak


02.10.2017
tırman|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tarmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

tırmık

Eski Türkçe tırŋak veya tarmak "tırnak, pençe" fiilinden evrilmiştir.

tırnak

Eski Türkçe tırŋak "insan veya yırtıcı hayvan tırnağı" sözcüğünden evrilmiştir.

tırpan

Yeni Yunanca drapáni δραπάνι z "ekin biçme aracı, tırpan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drépanon veya drápanon δρέπανον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca drepō δρεπω z "(ekin vb.) biçmek" fiilinden türetilmiştir.

tırrek

Kürtçe (Kurmanci) tirek "1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) tir "osuruk" sözcüğünden türetilmiştir.