tıraş

tıpa

Türkiye Türkçesi tapa sözcüğü ile eş kökenlidir.

tıpkı

Arapça ṭbḳ kökünden gelen ṭibḳan طِبْقاً z "(tencere ve kapağı gibi) uygun olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibḳ طِبْق z "tencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça ṭabaḳ طَبَق z "tepsi, tencere kapağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tır1

tır veya tir "titreme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

TIR2

Fransızca ve İngilizce TIR sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transports internationaux routièrs "uluslararası karayolu taşımacılığı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tırak

"çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıraş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
radidi [traş ettim] - Fa: trasidem - Tr: yuludum [yülüdüm] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tirāş vulg. trāş

Köken

Farsça tarāş تَرَاش z "1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

elmastıraş, tıraşlamak

Bu maddeye gönderenler

heykeltıraş, kalemtıraş, matruş, talaş


11.12.2015
tırıs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırışka

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırıvırı

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

tırkaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tróχos τρόχος z "tekerlek, değirmen taşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω z "koşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

tırlat|mak

tır veya tırıl "titreme sesi, zil sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +At- ekiyle türetilmiştir.