tıraş

tıpa

≈ TTü tapa

tıpkı

Ar ṭibḳan طِبْقاً z [#ṭbḳ zrf.] (tencere ve kapağı gibi) uygun olarak +an Ar ṭibḳ طِبْق ztencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey ≈ Ar ṭabaḳ طَبَق ztepsi, tencere kapağı

tır1

onom tır/tir titreme sesi

TIR2

Fr/İng TIR [abb.] Fr transports internationaux routièrs uluslararası karayolu taşımacılığı

tırak

onom çarpma sesi

tıraş

[ Codex Cumanicus, 1303]
radidi [traş ettim] - Fa: trasidem - Tr: yuludum [yülüdüm] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tirāş vulg. trāş

Fa tarāş تَرَاش z1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş

Benzer sözcükler: elmastıraş, tıraşlamak

Bu maddeye gönderenler: heykeltıraş, kalemtıraş, matruş, talaş


11.12.2015
tırıs

?

tırışka

?

tırıvırı

onom

tırkaz

Yun/EYun tróχos τρόχος z [dev.] tekerlek, değirmen taşı Yun/EYun tréχō, drom- τρέχω zkoşmak

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-