tır1

tını

Türkiye Türkçesi tın- "ses etmek, konuşmak" fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tıp1

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭibb طِبّ z "hekimlik mesleği ve ilmi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭb kökünden gelen ṭab, ṭabəthā טב z "iyi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ṭwb kökünden gelen ṭiyyīb טׅיֵּיב z "iyileştirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ṭawbah טַוּבה z "iyilik, sağlık, selamet" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

tıp2

"ayak sesi, damla sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıpa

Türkiye Türkçesi tapa sözcüğü ile eş kökenlidir.

tıpkı

Arapça ṭbḳ kökünden gelen ṭibḳan طِبْقاً z "(tencere ve kapağı gibi) uygun olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibḳ طِبْق z "tencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça ṭabaḳ طَبَق z "tepsi, tencere kapağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tır1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yazıcıoğlu Mehmed Ef., Muhammediye, 1449]
havādan idüp ṣayḥā ditredi dir dir cibāl [dağlar] tırıl/tiril "çıplak? deli?" [ Nevizade Atai, Divan, 1634 yılından önce]
nice tırıl var ki girüp zahmete / avret ü oğlanla gider ˁişrete [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tiril tiril: İçi zayıf düşüp titremek, üşümek.

Köken

tır veya tir "titreme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

tir tir, tırıl, tiril tiril

Bu maddeye gönderenler

tırıvırı, tırlat-, tırt


14.07.2018
TIR2

Fransızca ve İngilizce TIR sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transports internationaux routièrs "uluslararası karayolu taşımacılığı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tırak

"çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıraş

Farsça tarāş تَرَاش z "1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş" sözcüğünden alıntıdır.

tırıs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırışka

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.