tır1

tını

TTü tın- ses etmek, konuşmak +I(g)

tıp1

Ar ṭibb طِبّ z [#ṭbb fiˁl ] hekimlik mesleği ve ilmi (≈ Aram ṭab, ṭabəthā טב z [#ṭb] iyi ≈ İbr ṭiyyīb טׅיֵּיב z [#ṭwb] iyileştirme ≈ İbr ṭawbah טַוּבה ziyilik, sağlık, selamet )

tıp2

onom ayak sesi, damla sesi

tıpa

≈ TTü tapa

tıpkı

Ar ṭibḳan طِبْقاً z [#ṭbḳ zrf.] (tencere ve kapağı gibi) uygun olarak +an Ar ṭibḳ طِبْق ztencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey ≈ Ar ṭabaḳ طَبَق ztepsi, tencere kapağı

tır1

[ Yazıcıoğlu Mehmed Ef., Muhammediye, 1449]
havādan idüp ṣayḥā ditredi dir dir cibāl [dağlar] tırıl/tiril "çıplak? deli?" [ Nevizade Atai, Divan, <1634]
nice tırıl var ki girüp zahmete / avret ü oğlanla gider ˁişrete [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tiril tiril: İçi zayıf düşüp titremek, üşümek.

onom tır/tir titreme sesi

Benzer sözcükler: tir tir, tırıl, tiril tiril

Bu maddeye gönderenler: tırıvırı, tırlat-, tırt


14.07.2018
TIR2

Fr/İng TIR [abb.] Fr transports internationaux routièrs uluslararası karayolu taşımacılığı

tırak

onom çarpma sesi

tıraş

Fa tarāş تَرَاش z1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş

tırıs

?

tırışka

?