tırıvırı

TIR2

Fransızca ve İngilizce TIR sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transports internationaux routièrs "uluslararası karayolu taşımacılığı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tırak

"çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıraş

Farsça tarāş تَرَاش z "1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş" sözcüğünden alıntıdır.

tırıs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırışka

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırıvırı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"önemsiz şey, ıvır zıvır (argo)" [ Milliyet - gazete, 2000]
TDK'nın raporunda 'keriz, şerefsiz, eşek, züppe, ulan, lavuk, aynasız, (...) tırıvırı, tırışka' gibi argo kelimelerin de radyo ve televizyonlarda çok kullanıldığı belirtildi.

Köken

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tır1 maddesine bakınız.


14.07.2018
tırkaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tróχos τρόχος z "tekerlek, değirmen taşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω z "koşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

tırlat|mak

tır veya tırıl "titreme sesi, zil sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +At- ekiyle türetilmiştir.

tırmala|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tırmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

tırman|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tarmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

tırmık

Eski Türkçe tırŋak veya tarmak "tırnak, pençe" fiilinden evrilmiştir.