tırıvırı

TIR2

Fr/İng TIR [abb.] Fr transports internationaux routièrs uluslararası karayolu taşımacılığı

tırak

onom çarpma sesi

tıraş

Fa tarāş تَرَاش z1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş

tırıs

?

tırışka

?

tırıvırı

"önemsiz şey, ıvır zıvır (argo)" [ Milliyet - gazete, 2000]
TDK'nın raporunda 'keriz, şerefsiz, eşek, züppe, ulan, lavuk, aynasız, (...) tırıvırı, tırışka' gibi argo kelimelerin de radyo ve televizyonlarda çok kullanıldığı belirtildi.

onom

 tır1


14.07.2018
tırkaz

Yun/EYun tróχos τρόχος z [dev.] tekerlek, değirmen taşı Yun/EYun tréχō, drom- τρέχω zkoşmak

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

tırmık

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe