tırışka

tır1

tır veya tir "titreme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

TIR2

Fransızca ve İngilizce TIR sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transports internationaux routièrs "uluslararası karayolu taşımacılığı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tırak

"çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıraş

Farsça tarāş تَرَاش z "1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş" sözcüğünden alıntıdır.

tırıs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tırışka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"uyduruk, önemsiz (argo)" [ Milliyet - gazete, 1991]
yeni kasetleri 'Tırışkadan Nağmeler' piyasaya çıktı

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Denizcilik terimi olan fırışka "sert esinti" ile birleştirilmesi düşünülemez.


12.09.2017
tırıvırı

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

tırkaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tróχos τρόχος z "tekerlek, değirmen taşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω z "koşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

tırlat|mak

tır veya tırıl "titreme sesi, zil sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +At- ekiyle türetilmiştir.

tırmala|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tırmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

tırman|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tarmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.