tıpa

tınaz

Yeni Yunanca thinós θίνος z "yığın, özellikle ekin yığını" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca thís gen. thinós θίς z "özellikle kum yığını" sözcüğünden evrilmiştir.

tıngır

"rezonanslı ve mükerrer hafif darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tını

Türkiye Türkçesi tın- "ses etmek, konuşmak" fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tıp1

Arapça ṭbb kökünden gelen ṭibb طِبّ z "hekimlik mesleği ve ilmi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭb kökünden gelen ṭab, ṭabəthā טב z "iyi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ṭwb kökünden gelen ṭiyyīb טׅיֵּיב z "iyileştirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ṭawbah טַוּבה z "iyilik, sağlık, selamet" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

tıp2

"ayak sesi, damla sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıpa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tapa: Aslı tıpa. Yuvarlak tıkaç, mantar. (...) tıkaç: Bez tıpa.

Köken

Türkiye Türkçesi tapa sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için tapa maddesine bakınız.

Ek açıklama

Tapa sözcüğünün varyantıdır. Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.


02.12.2014
tıpkı

Arapça ṭbḳ kökünden gelen ṭibḳan طِبْقاً z "(tencere ve kapağı gibi) uygun olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibḳ طِبْق z "tencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça ṭabaḳ طَبَق z "tepsi, tencere kapağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tır1

tır veya tir "titreme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

TIR2

Fransızca ve İngilizce TIR sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transports internationaux routièrs "uluslararası karayolu taşımacılığı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tırak

"çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tıraş

Farsça tarāş تَرَاش z "1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş" sözcüğünden alıntıdır.