tıp2

tın|mak

<? onom tın ses

tınaz

Yun thinós θίνος zyığın, özellikle ekin yığını << EYun thís gen. thinós θίς zözellikle kum yığını

tıngır

onom rezonanslı ve mükerrer hafif darbe sesi

tını

TTü tın- ses etmek, konuşmak +I(g)

tıp1

Ar ṭibb طِبّ z [#ṭbb fiˁl ] hekimlik mesleği ve ilmi (≈ Aram ṭab, ṭabəthā טב z [#ṭb] iyi ≈ İbr ṭiyyīb טׅיֵּיב z [#ṭwb] iyileştirme ≈ İbr ṭawbah טַוּבה ziyilik, sağlık, selamet )

tıp2

TTü: [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
debdebe [Ar.]: Ayak tavışı dıpırtısı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tıp tıp damlama, tıpış tıpış yürüme. (...) Tıpır tıpır tıpırdamak: Fare ve tavşan gibi yürümek.

onom ayak sesi, damla sesi

Benzer sözcükler: tımbır, tımbırdamak, tımbırtı, tıpır, tıpırdamak, tıpırtı, tıpış


10.07.2015
tıpa

≈ TTü tapa

tıpkı

Ar ṭibḳan طِبْقاً z [#ṭbḳ zrf.] (tencere ve kapağı gibi) uygun olarak +an Ar ṭibḳ طِبْق ztencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey ≈ Ar ṭabaḳ طَبَق ztepsi, tencere kapağı

tır1

onom tır/tir titreme sesi

TIR2

Fr/İng TIR [abb.] Fr transports internationaux routièrs uluslararası karayolu taşımacılığı

tırak

onom çarpma sesi