tıp1

tın

onom küçük ve boş metal nesneye darbe sesi

tın|mak

<? onom tın ses

tınaz

Yun thinós θίνος zyığın, özellikle ekin yığını << EYun thís gen. thinós θίς zözellikle kum yığını

tıngır

onom rezonanslı ve mükerrer hafif darbe sesi

tını

TTü tın- ses etmek, konuşmak +I(g)

tıp1

[ Kutadgu Bilig, 1069]
nucūm bilse ṭıbb ham yora bilse tüş [astroloji ve tıp bilse, düş yorabilse] [ Codex Cumanicus, 1303]
medicina - Fa: teb - Tr: ot YO: tıbbiye [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tıbbiye: (...) tabib yetiştirmeğe mahsus mekteb-i ālī (...) tıbbiyeli

Ar ṭibb طِبّ z [#ṭbb fiˁl ] hekimlik mesleği ve ilmi (≈ Aram ṭab, ṭabəthā טב z [#ṭb] iyi ≈ İbr ṭiyyīb טׅיֵּיב z [#ṭwb] iyileştirme ≈ İbr ṭawbah טַוּבה ziyilik, sağlık, selamet )

 tayyip

Benzer sözcükler: tıbben, tıbbî, tıbbiye, tıbbiyeli

Bu maddeye gönderenler: tababet, tabip (etıbba)


14.05.2015
tıp2

onom ayak sesi, damla sesi

tıpa

≈ TTü tapa

tıpkı

Ar ṭibḳan طِبْقاً z [#ṭbḳ zrf.] (tencere ve kapağı gibi) uygun olarak +an Ar ṭibḳ طِبْق ztencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey ≈ Ar ṭabaḳ طَبَق ztepsi, tencere kapağı

tır1

onom tır/tir titreme sesi

TIR2

Fr/İng TIR [abb.] Fr transports internationaux routièrs uluslararası karayolu taşımacılığı