tılsım

tıka|mak

≈ TTü tık- zorlayarak sokmak

tıkaç

TTü tıka- +(g)Aç

tıkız

TTü tık- +Uz

tıknaz

<? ETü tıkın- teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek +(n)Az

tıksır|mak

<< TTü onom tıs aksırık sesi +kIr-

tılsım

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
ṭılısm birle cādūlık birle keçdim [tılsımla sihirle geçtim], melik sarāyınğa bardım [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
nice ṭılsm ol dāire üzerine yazdı, bir nice afsūn okıdı

Ar ṭilsim/ṭilism طلسم z [#ṭlsm q.] büyü, özellikle bir hazineyi koruyan büyü EYun télesma τέλεσμα zicraat, resmi işlem, tören, ayin EYun teléō τελέω zifa etmek, icra etmek, resmi bir işin gereğini yapmak +ma(t)

Not: İng talisman (a.a.) biçimi İspanyolca yoluyla Arapçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: tılsımlı


09.04.2020
tımar

Fa/OFa tīmār تيمار zbakım, gözetim, tedavi

tın

onom küçük ve boş metal nesneye darbe sesi

tın|mak

<? onom tın ses

tınaz

Yun thinós θίνος zyığın, özellikle ekin yığını << EYun thís gen. thinós θίς zözellikle kum yığını

tıngır

onom rezonanslı ve mükerrer hafif darbe sesi