tıka|mak

thriller

İng thriller heyecanlı aksiyon filmi İng thrill 1. sivri bir şeyle delmek, 2. ani korku veya heyecan vermek +er << Eİng þýrel delme, saplama

tıfıl

Ar ṭifl طِفْل z [#ṭfl fiˁl ] çocuk, yavru ≈ Aram ṭāphel טָפֵל z [#ṭpl] taallukat, bağımlılar, evlat ve ayal

tığ

Fa tīġ تيغ ztemren, ok veya kılıç ucu, kılıç << OFa tīgr a.a. ≈ Ave tigra- 1. sivri uç, zirve, 2. ok (Kaynak: Barth sf. 651)<? HAvr *(s)tei̯g- saplamak, sivri bir şey sokmak

tık

onom hafif darbe sesi

tık|mak

<< ETü tık- sıkarak doldurmak, sokmak

tıka|mak

TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tıkamak: Obturare, occludere [şişe vb. ağzını kapatmak]

≈ TTü tık- zorlayarak sokmak

 tık-

Not: +A ekinin işlevi açık değildir. Tık- fiilinin varyant biçimi, veya *tık "tıkık, sıkı" sıfat biçiminden türemiş ikincil bir fiil olabilir.

Benzer sözcükler: tıkalı, tıkanmak, tıkanık, tıkanlıklık, tıkatmak

Bu maddeye gönderenler: tıkaç


11.12.2015
tıkaç

TTü tıka- +(g)Aç

tıkız

TTü tık- +Uz

tıknaz

<? ETü tıkın- teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek +(n)Az

tıksır|mak

<< TTü onom tıs aksırık sesi +kIr-

tılsım

Ar ṭilsim/ṭilism طلسم z [#ṭlsm q.] büyü, özellikle bir hazineyi koruyan büyü EYun télesma τέλεσμα zicraat, resmi işlem, tören, ayin EYun teléō τελέω zifa etmek, icra etmek, resmi bir işin gereğini yapmak +ma(t)