tık|mak

think tank

İng think tank düşünce kuruluşu § İng think düşünmek (<< Eİng thencan a.a. Ger *thankjan saymak, sanmak, itibar etmek ) İng tank su deposu

thriller

İng thriller heyecanlı aksiyon filmi İng thrill 1. sivri bir şeyle delmek, 2. ani korku veya heyecan vermek +er << Eİng þýrel delme, saplama

tıfıl

Ar ṭifl طِفْل z [#ṭfl fiˁl ] çocuk, yavru ≈ Aram ṭāphel טָפֵל z [#ṭpl] taallukat, bağımlılar, evlat ve ayal

tığ

Fa tīġ تيغ ztemren, ok veya kılıç ucu, kılıç << OFa tīgr a.a. ≈ Ave tigra- 1. sivri uç, zirve, 2. ok (Kaynak: Barth sf. 651)<? HAvr *(s)tei̯g- saplamak, sivri bir şey sokmak

tık

onom hafif darbe sesi

tık|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol kapġa ūn tıkdı [torbaya un doldurdu], er yüŋ taġarka tıkındı [bastırarak ve iterek yünü torbaya doldurdu] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tıkıştırmak: Aceleyle tık bas yemek. TTü: tıkınmak [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tıkınmak: Acele ile hemen çiğnemeden yutarak yemek, atıştırmak. TTü: tıklım [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
tıklım tıklım: Tıka basa.

<< ETü tık- sıkarak doldurmak, sokmak

Benzer sözcükler: tıka basa, tıkılmak, tıkınmak, tıkıntı, tıkışmak, tıkıştırmak, tıklım tıklım, tıktırmak

Bu maddeye gönderenler: tıka- (tıkaç), tıkız, tıknaz


24.02.2015
tıka|mak

≈ TTü tık- zorlayarak sokmak

tıkaç

TTü tıka- +(g)Aç

tıkız

TTü tık- +Uz

tıknaz

<? ETü tıkın- teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek +(n)Az

tıksır|mak

<< TTü onom tıs aksırık sesi +kIr-