tık

tezyit

Ar tazyīd تزييد z [#zyd tafˁīl II msd.] ziyade etme, artırma Ar zāda زاد zarttı

think tank

İng think tank düşünce kuruluşu § İng think düşünmek (<< Eİng thencan a.a. Ger *thankjan saymak, sanmak, itibar etmek ) İng tank su deposu

thriller

İng thriller heyecanlı aksiyon filmi İng thrill 1. sivri bir şeyle delmek, 2. ani korku veya heyecan vermek +er << Eİng þýrel delme, saplama

tıfıl

Ar ṭifl طِفْل z [#ṭfl fiˁl ] çocuk, yavru ≈ Aram ṭāphel טָפֵל z [#ṭpl] taallukat, bağımlılar, evlat ve ayal

tığ

Fa tīġ تيغ ztemren, ok veya kılıç ucu, kılıç << OFa tīgr a.a. ≈ Ave tigra- 1. sivri uç, zirve, 2. ok (Kaynak: Barth sf. 651)<? HAvr *(s)tei̯g- saplamak, sivri bir şey sokmak

tık

ETü: tikir tikir "nal sesi" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at adakı [ayağı] tikir tikir etti TTü: tıkıldı [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
χışt χışt [Fa.]: Tıkıldı, keskin tıkıldı veya gayri tıkıldı. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tencere tıkırdısı. Tıkır tıkır kaynamak. Kapıyı tıkırdatmak. tıkır "işleyen aygıt sesi" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
tıkırına uydurmak: Régler, arranger [yoluna koymak]. TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
işi tıkırına koymak, alışveriş tıkırında tıklamak "mouse darbesiyle hiperlink çalıştırmak" [ Cumhuriyet - gazete, 1999]
Standart araç çubuğundakı 'Yeni' butonu tıklanarak boş bir dosya ... 'Dosya' mönüsünden 'Aç' komutunu tıklayınız.

onom hafif darbe sesi

Benzer sözcükler: tık almak, tık tık, tıkır para, tıkır tıkır, tıkırdamak, tıkırında, tıkırtı, tıklamak

Bu maddeye gönderenler: tak2 (takatuka, takır, tırak, tok2), trink


14.04.2018
tık|mak

<< ETü tık- sıkarak doldurmak, sokmak

tıka|mak

≈ TTü tık- zorlayarak sokmak

tıkaç

TTü tıka- +(g)Aç

tıkız

TTü tık- +Uz

tıknaz

<? ETü tıkın- teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek +(n)Az