tığ

tezyin

Ar tazyīn تزيين z [#zyn tafˁīl II msd.] süsleme, bezeme Ar zāna زان zbezedi

tezyit

Ar tazyīd تزييد z [#zyd tafˁīl II msd.] ziyade etme, artırma Ar zāda زاد zarttı

think tank

İng think tank düşünce kuruluşu § İng think düşünmek (<< Eİng thencan a.a. Ger *thankjan saymak, sanmak, itibar etmek ) İng tank su deposu

thriller

İng thriller heyecanlı aksiyon filmi İng thrill 1. sivri bir şeyle delmek, 2. ani korku veya heyecan vermek +er << Eİng þýrel delme, saplama

tıfıl

Ar ṭifl طِفْل z [#ṭfl fiˁl ] çocuk, yavru ≈ Aram ṭāphel טָפֵל z [#ṭpl] taallukat, bağımlılar, evlat ve ayal

tığ

"kılıç" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
belümüze tīġumuzı kuşadalum [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
gamzesin sevdüŋ göŋül cānın gerekmez mi sana / tīğa urduŋ cism-i uryānın gerekmez mi sana? [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tīğ تيغ (Fa.): Kılıc, sayf. [...] tığ تٖيغ (ānifü'z-zikr lugat-i Farisiyeden): 1. dikici ve sarrac ālātından yassı ve eğri iğne veya biz.

Fa tīġ تيغ ztemren, ok veya kılıç ucu, kılıç << OFa tīgr a.a. ≈ Ave tigra- 1. sivri uç, zirve, 2. ok (Kaynak: Barth sf. 651)<? HAvr *(s)tei̯g- saplamak, sivri bir şey sokmak

 tiz

Not: Türkçe kullanımda tiğ "kılıç" ve tığ "eğri uçlı iğne" anlam ve telaffuz bakımından ayrışmıştır. • Tığ u teber şāh-ı merdān "kılıç-balta baş pehlivan" anlamına gelir; "iddiası ile donanımı uyumsuz kimse" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: tiğ, tığ teber


09.08.2020
tık

onom hafif darbe sesi

tık|mak

<< ETü tık- sıkarak doldurmak, sokmak

tıka|mak

≈ TTü tık- zorlayarak sokmak

tıkaç

TTü tıka- +(g)Aç

tıkız

TTü tık- +Uz