tüy

türrehat

Ar turrahāt ترّهات z [#trh çoğ.] beyhude ve anlamsız sözler Ar turraha(t) ترّهة z [t.] 1. sapa yol, ıssız yer, çöl, 2. boş söz

tüt|mek

<< ETü tüt- duman etmek, tütmek

tütsü

<< ETü tütsüg duman çıkaran nesne ETü tütüz- tüttürmek, duman çıkarmak +I(g) ETü tüt- duman çıkmak +Uz-

tütün

<< ETü tütün duman ETü tüt- +In

tüvit

İng tweed bir tür yünlü kumaş öz Tweed İskoçya'da bir nehir

tüy

ETü: [ Irk Bitig, <900]
tanım tüsi takı tükenmezken [bedenimin tüyü dahi bitmemişken] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bi saç [bir kıl saç], atıŋ ne tülüg [atın ne renk?] TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
túi [tüy]: piuma

<< TTü tü/tüg kuş tüyü, hayvan ve insan kılı << ETü a.a.

Not: Anadolu ağızlarında (ör: kuş tüsi) halen yaygındır; tüg en azından 17. yy'a dek görülür.

Benzer sözcükler: kuş tüyü, tülemek, tüylenmek, tüylü, tüysüz, tüytop, tüyü bitmemiş

Bu maddeye gönderenler: tülü, tüy-


12.08.2015
tüy|mek

<< TTü tüg- uçmak <? TTü tüy

tüyo

Fr tuyau 1. küçük boru, kulak deliği, 2. at yarışında «kulağa fısıldanan» bilgi Ger *thuta boru

tüzel

YTü tüze kanun ETü tüz- düzmek, düzenlemek +Al

tüzük

ÇTü tüzük düzenleme, yasa ETü tüz- dizmek, düzeltmek, düzenlemek +Uk

twit

İng tweet 1. kuş ötüşü, cıvıltı, 2. kısa sosyal medya mesajı, mikro blog (İlk kullanım: (Mikro blog anlamında) 2006.) onom