tütün

türkü

<< TTü türkī «Türk havası», yanık sesle söylenen uzun hava öz Türk

türlü

<< ETü törlüg çeşitli ETü töz soy, cins, asıl +lI(g)

türrehat

Ar turrahāt ترّهات z [#trh çoğ.] beyhude ve anlamsız sözler Ar turraha(t) ترّهة z [t.] 1. sapa yol, ıssız yer, çöl, 2. boş söz

tüt|mek

<< ETü tüt- duman etmek, tütmek

tütsü

<< ETü tütsüg duman çıkaran nesne ETü tütüz- tüttürmek, duman çıkarmak +I(g) ETü tüt- duman çıkmak +Uz-

tütün

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kaltı lenχua sayu tütün tüterçe [her bir lotus çiçeği sanki duman tüter gibi] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
fumus [duman] - Tr: tutum ... tutun TTü: [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
karşuda görinen mazġal delüginden tütün çıkar TTü: "... tütün bitkisi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
tüfeng atmayup ve tütün ateşi ve fitil nārı göstermeyüp

<< ETü tütün duman ETü tüt- +In

 tüt-

Not: Esasen "duman" anlamına gelen sözcük 17. yy'da tüketimi yaygınlaşan tütün bitkisinin adı olmuştur.

Benzer sözcükler: tütüncü


09.09.2015
tüvit

İng tweed bir tür yünlü kumaş öz Tweed İskoçya'da bir nehir

tüy

<< TTü tü/tüg kuş tüyü, hayvan ve insan kılı << ETü a.a.

tüy|mek

<< TTü tüg- uçmak <? TTü tüy

tüyo

Fr tuyau 1. küçük boru, kulak deliği, 2. at yarışında «kulağa fısıldanan» bilgi Ger *thuta boru

tüzel

YTü tüze kanun ETü tüz- düzmek, düzenlemek +Al