türlü

Türkiyat

Ar *turkīyāt [çoğ.] Türklere ilişkin şeyler Ar turkī [nsb.] Türke ilişkin +āt

Türkiye

İt Turchia Fr Turquie Türk ülkesi öz Türk

Türkmen

Fa Turkmān تركمان zTürke benzer, Türk gibi Fa mān gibi, benzer Fa māndan benzemek, gibi olmak

türkoloji

Fr turcologie Türk dili ve filolojisi disiplini

türkü

<< TTü türkī «Türk havası», yanık sesle söylenen uzun hava öz Türk

türlü

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
tört törlüg/türlüg teŋriler [dört çeşit tanrılar] TTü: "... karışık yemek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
et türlüsü, sebze türlüsü: Birkaç nevˁ havayicden yapılan taam.

<< ETü törlüg çeşitli ETü töz soy, cins, asıl +lI(g)

 töz

Not: ETü ünsüz-öncesi konumda /z/ > r/ dönüşümü standarttır.

Bu maddeye gönderenler: tür


04.01.2016
türrehat

Ar turrahāt ترّهات z [#trh çoğ.] beyhude ve anlamsız sözler Ar turraha(t) ترّهة z [t.] 1. sapa yol, ıssız yer, çöl, 2. boş söz

tüt|mek

<< ETü tüt- duman etmek, tütmek

tütsü

<< ETü tütsüg duman çıkaran nesne ETü tütüz- tüttürmek, duman çıkarmak +I(g) ETü tüt- duman çıkmak +Uz-

tütün

<< ETü tütün duman ETü tüt- +In

tüvit

İng tweed bir tür yünlü kumaş öz Tweed İskoçya'da bir nehir