türban

tünel

Fr/İng tunnel yeraltı geçidi (İlk kullanım: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) << Fr tonnelle bir tür dar ve uzun şarap fıçısı << OLat tonnella [küç.] fıçıcık OLat tonna/tunna fıçı +ell°

tünik

Fr tunique bir tür entari Lat tunica a.a. ALat *chtonica Fen ktwn pamuk veya keten kumaş ≈ Aram ktūnā כתונא za.a.

tüp

Fr tube tüp, boru Lat tuba

tür

TTü türlü

türap

Ar turāb تُرَاب z [#trb fuˁāl ] toprak

türban

"Batıda 1920'li yıllarda moda olan sarık şeklinde kadın başlığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
resimde saçlar türban şeklinde taranmış, sağ kulaktan sola doğru örülmüş saç şeklinde bir kordon ve ortasına bir bukle geçirilmiştir. "bir tür başörtüsü" [ Cumhuriyet - gazete, 1984]
YÖK başörtü yasağına çözüm buldu: İsteyen türban taksın

Fr turban Türk sarığı TTü tülbend kavuk üstüne sarılan sarık

 tülbent

Not: Aslen Türkçe olan sözcük Batı dillerinden anlamı değiştirilerek geri alınmıştır. 1960'lı yıllara dek "şık" ve "Batılı" bir kadın giyim unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Benzer sözcükler: turban


14.01.2015
türbe

Ar turba(t) تربة z [#trb fuˁla(t) mr.] toprak, kabir

türbin

Fr/İng turbine hava veya su akımıyla dönen motor Lat turbo, turbin- girdap, hortum, topaç, makara EYun turbḗ τυρβή zgirdap << HAvr *tur-bā- HAvr *(s)twer- girdap, alabora

türbülans

Fr turbulence karışıklık, girdap OLat turbula [küç.] girdapçık +entia Lat turbo girdap +ul°

türe|mek

<< ETü törü- yaratılmak, üremek ETü töz orijin, asıl +U-

türedi

TTü türe- +dI