tüne|mek

tümleç

YTü tümle- +(g)Aç

tümör

Fr tumeur şişik, yumru, ur Lat tumor a.a. Lat tumescere şişmek, kabarmak +or << HAvr *tum- HAvr *tewh₂- (*tew-) a.a.

tümsek

TTü *tümse- toplaşmak +Uk TTü tüm- kabarmak, top şeklini almak +sA-

tümülüs

Lat tumulus [küç.] tümsek, höyük, tepecik Lat tumere şişmek +ul°

tünaydın

§ ETü tün gece TTü aydın

tüne|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol mende tünēdi [geceyi bende geçirdi] (...) tünek [hapishane, zindan] TTü: "... kuş konmak" [ Darir, Anternâme terc., <1390]
kuşlar ölüler üstine dünedi TTü: tünek [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
kunām [Fa.]: Yırtıcı cānāvarlar dünegi. TTü: tüneklemek "... kuş gecelemek" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bu cezīreler içre (...) karabataklar ve gayri murğānların envāˁları dünekleyüp dururlar

<< ETü tüne- gecelemek ETü tün gece, dün +(g)A-

 dün

Not: Normal ses evrimi TTü düne- iken önseste ötümsüzün korunması, tünek "kuşların geceleme yeri" sözcüğünden türeyen semantik kaymanın eseridir.

Benzer sözcükler: tünek, tünetmek


01.09.2017
tünel

Fr/İng tunnel yeraltı geçidi (İlk kullanım: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) << Fr tonnelle bir tür dar ve uzun şarap fıçısı << OLat tonnella [küç.] fıçıcık OLat tonna/tunna fıçı +ell°

tünik

Fr tunique bir tür entari Lat tunica a.a. ALat *chtonica Fen ktwn pamuk veya keten kumaş ≈ Aram ktūnā כתונא za.a.

tüp

Fr tube tüp, boru Lat tuba

tür

TTü türlü

türap

Ar turāb تُرَاب z [#trb fuˁāl ] toprak