tüm

tüket|mek

<< ETü tüket- bitirmek, sona erdirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü tüy +lI(g)

tüm

TTü: "top" [Lar-TS <1500]
yörüdiler olup bir nūrdan tüm / meh idi sanki dilber bunlar encüm TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tüm: Yumru top şey, tomalak. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
tüm = 1. Tamam; 2. Kül = Le tout

<< TTü tüm/tum top, küme

 top1

Not: Karş. Moğ tügemel "tüm, tam, tamam" < tüge- "artmak, çoğalmak, yayılmak". • Dil Devrimi döneminde anlam genişlemesiyle yazı diline ithal edildi.

Benzer sözcükler: tümden, tümden gelim, tüme varım, tümlemek, tümleşik

Bu maddeye gönderenler: tümce, tümel, tümleç, tümsek


30.10.2020
tümce

TTü tüm +çA

tümel

TTü tüm +Al

tümen

<< ETü tümen on bin ≈ Moğ tümen a.a. ≈ Toh tmāne/tumane a.a.

tümgeneral

§ TTü tümen TTü general

tümleç

YTü tümle- +(g)Aç