tül

tüfek

<<? ETü tüwek (Çiğil lehçesi) üfleme borusu (≈ Fa tufak تفك za.a. ) ETü/Fa tu/tuf تف ztükürme sesi

tükel

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

tüken|mek

ETü tüke- tamamlanmak, bitmek, sona ermek +In- ETü *tük bütün +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- tamamlamak, bitirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

[ Ahmed Mithat, Felatun Bey ve Rakım Efendi, 1875]
[ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1891]
dantela, tül, havlu ve saire fabrikaları vardır

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba


11.02.2018
tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü tüy +lI(g)

tüm

<< ETü tüm tam, bütün

tümce

TTü tüm +çA

tümel

TTü tüm +Al