tüket|mek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. ?

tüfek

<<? ETü tüwek (Çiğil lehçesi) üfleme borusu (≈ Fa tufak تفك za.a. ) ETü/Fa tu/tuf تف ztükürme sesi

tükel

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

tüken|mek

ETü tüke- bitmek +In- ETü *tük bitik, gitmiş +(g)A-

tüket|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ışın tüketti [işi bitirdi] TTü: [İsk 1389]
çün ki düketdi Eflātūn nāmesin [Eflatun mektubunu bitirince] / aldı eline Aristo hāmesin [kalemi] YTü: tüketici "müstehlik" [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
Ya tüketici? Reklâmdan tüketici de yararlanıyor mu?

<< ETü tüket- bitirmek, sona erdirmek ETü tüke- bitmek +It-

 tüken-

Benzer sözcükler: tüketici, tüketici kredisi, tüketilmek, tüketim


12.01.2016
tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü tüy +lI(g)

tüm

<< TTü tom/dom top, küme