tükür|mek

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. ?

tüfek

<<? ETü tüwek (Çiğil lehçesi) üfleme borusu (≈ Fa tufak تفك za.a. ) ETü/Fa tu/tuf تف ztükürme sesi

tükel

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

tüken|mek

ETü tüke- tamamlanmak, bitmek, sona ermek +In- ETü *tük bütün +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- tamamlamak, bitirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
sputo [tükürürüm] - Tr: tupkurumen Çağ: [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
koyuġ tüwkürdi / bu koyuġ tüwkürük

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

 

Benzer sözcükler: tükürük


09.10.2017
tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü tüy +lI(g)

tüm

<< ETü tüm tam, bütün

tümce

TTü tüm +çA