tüccar

tuyuğ

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)

tuz

<< ETü tūz tuz <<? ETü *tuwuz

tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose her türlü yumrulu hastalık [esk.], verem YLat tuberculosis a.a. +osis Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur << HAvr *tuh₂-bʰ-és- (*tū-bʰ-és-) yumru +icul° << HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek

tüccar

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tüccār: pl. à tācir. Mercatores.

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

 tacir

Not: Türkçede tekil anlamda kullanılır.

Benzer sözcükler: tüccarlık


20.08.2015
tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. ?

tüfek

<<? ETü tüwek (Çiğil lehçesi) üfleme borusu (≈ Fa tufak تفك za.a. ) ETü/Fa tu/tuf تف ztükürme sesi

tükel

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

tüken|mek

ETü tüke- tamamlanmak, bitmek, sona ermek +In- ETü *tük bütün +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- tamamlamak, bitirmek ETü tüke- bitmek +It-