töre

toz1

<< ETü tōz toz <<? ETü *toġuz «yükselen şey» ETü toġ- yükselmek +Uz

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre

ETü: törü [ Orhun Yazıtları, 735]
türük bodunıŋ ilin törüsin tuta birmiş iti birmiş [Türk boylarının düzenini, yasasını tutuvermiş, itivermiş] ETü: törü [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
él kalır törü kalmas [devlet bırakılır, yasa bırakılmaz bu atasözü ataların yasasına/geleneğine bağlı kalmayı öğütler.]] KTü: töre [ Codex Cumanicus, 1303]
töre ... torä ... töurä TTü: [ Hızır b. Celalüddin, Tarih-i İbn Kesir terc., 1438]
siz daχı elbette sizden öndin gelenlerüŋ töresin itsenüz [sizden önce gelenlerin geleneğine uymanız] gerektir

≈ Moğ töre yasa, özellikle Cengiz yasası ≈ ETü törü düzen, yasa, örf ETü törü- yaratılmak, düzenlenmek

 türe-

Not: Eski Türk kültürünün ikonik kavramlarından biridir. 14. yy'dan itibaren tüm lehçelerde yerleşik olan töre biçimi Moğolca etkisi gösterir (Claus sf. 531).

Benzer sözcükler: töresel

Bu maddeye gönderenler: tören


10.01.2020
tören

ETü töre yasa, örf +In

törpü

<< ETü törpig/törpigü yontma aracı, törpü ETü törpi- yontmak, törpülemek +I(g)

töton

Fr teuton Alman, özellikle eski Alman kavimleri Lat Teutones Romalıların Germen kavimlerine verdiği ad EYAlm theuda halk, kavim

tövbe

Ar tawba(t) توبة z [#twb faˁla(t) msd.] tövbe etme, pişmanlık duyma Aram tawbā תובא z [#twb] geri dönme, özellikle günahtan dönme, tövbe etme (≈ Ar ṯawb ثوب zgeri dönme )

töz

ETü töz kök, asıl, soy