tökezle|mek

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

toz1

<< ETü tōz/toğ toz ≈ Moğ togusun a.a.

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü: tökezimek [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
işkūχīdan [Fa.]: Sürçmek ve ayak kaymak ve yüz üzerine kapanmak ve tökezimek ve tepe üzere tekerlenip yıkılmak maˁnāsındadır. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
töksemek, tökezimek: Kayıp aksamak.

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

 dök-

Not: Belki dökeyazmak anlamında dök- fiiliyle bir ilişki düşünülebilir.


10.06.2015
tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre
Connection not found. Error Code (SQLSTATE[HY000] [1203] User root already has more than 'max_user_connections' active connections)